Full Body Health Checkup

Hepatitis Package Offer Price ₹ 4499

Anti-Hepatitis-B Envelope Antigen

(AHBE) - Total

Anti-Hepatitis-B Virus

(ANTI-HCV) - Total

Hepatitis-B Envelope Antigen

(HBEAG)

Anti-Hepatitis-A Virus

(ANTI-HAV) - LGM

Anti-Hepatitis-A Virus

(HAV) - Total

Hepatitis-B Core Antigen

(AHBC) - LGM

Hepatitis-B Core Antigen

(AHBC) - Total

Hepatitis B Surface Antigen

(AHBC) - Total

Anti-Hepatitis-E Virus

(ANTI-HEV) - LGM

Hepatitis 8 Surface Antigen

HBSAG

Liver Fuction Test

(12 Test)